VAKFIMIZCA SATIŞI YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 8 ay önce

           Vakfımızın G.M.K.Bulvarı No:19 Demirtepe/ANKARA adresindeki binası, 19 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda alınan karar doğrultusunda, 28.07.2020 tarihinde toplam 11.000.000,00 TL.(OnbirmilyonTL.) bedelle TEKSİF Sendikasına satılmıştır. Bu satışla ilgili detayları aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. 

                 Vakfımız, üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup, bu amaç doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. 

               Ancak son zamanlarda gerek olumsuz ekonomik gelişmeler, gerek bütün dünyada yaşanan pandemi süreci, kiracılarımızı da olumsuz yönde etkilemiş, onların bu süreçteki haklı talepleri sonucunda son bir kaç yıldır kira tutarları arttırılmamış hatta etraftaki emsal kiralar dikkate alınarak kira bedelleri düşürülmüştür. Ayrıca yine tüm yurtta uygulanan ve esnafımızın sıkıntılı günlerine katkıda bulunmayı amaçlayan girişimlere Vakfımızda katkıda bulunarak iki kiracımızdan 2'şer aylık kira bedelleri de alınmamıştır. Bütün bunların yapılmasına rağmen kira tahsilatlarında güçlükler devam etmiş, en büyük kira gelirini elde ettiğimiz kiracımızda faaliyetine son vererek kapatmıştır. Buradan da görüleceği üzere    en önemli gelir kalemimizi oluşturan kira gelirlerimizde oldukça olumsuz şekilde etkilemiştir. Buda gelirleri oldukça azalan, üye sayısı hızla düşen, üye yaş ortalaması 72 olan Vakfımızın geleceğinin de düşünülmesini ve önlemler alınmasını gündeme getirmiştir. 

           Diğer yandan Vakfımızca verilen tüm hizmetler, yapılan faaliyetler ve Yönetim Şekli Vakıf Senedimiz hükümlerine istinaden belirlenmekte olup, bunun dışında herhangi bir faaliyet yürütülmesi mümkün değildir. 

                Vakfımız tarafından alınan önemli kararlar, Vakfımızın en üst organı olan ve siz değerli üyelerimizi temsil eden Genel Kurulumuz tarafından alınmakta, alınan bu kararların uygulanması yönünde de Yönetim Kurulumuzu yetkilendirmektedir. Vakıf Senedinin Genel Kurulun yetki ve görevlerine ilişkin 8.maddesinin (g) fıkrası gereğince gayrimenkul alım, satımı için karar alma yetkisi de Genel Kurula ait bulunmaktadır. 

                G.M.K.Bulvarı No:19 Demirtepe / ANKARA adresindeki binamızın satışı da, yukarıda belirtilen Vakıf Senedimiz hükümlerine istinaden gerçekleştirilmiştir. Binamızın satışı ile ilgili olarak, Genel Kurulumuz 2019 yılında bilgilendirilmiş ve aynı yıl bir hazırlık yapılması yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Vakfımızca 2020 yılındaki Genel Kurulumuza kadar hazırlıklar tamamlanmış, ilk olarak Genel Kurulumuza sunulmak üzere, "Vakıf Ekspertiz Değerleme Şirketine" binamızın ekspertizi yaptırılmış ve 7.375.000,00 TL.değer biçilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce de 7.375.000,00 TL.'nin altında olmamak üzere binanın satışına izin verilmiştir. Bu hazırlıklar Genel Kurulumuza sunulmuş ve Genel Kurulca binanın satılması kararı alınarak, yapılacak işlemler için Vakıf Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Bu yetkiye dayanarak, Vakfımıza teklifte bulunan ve Kurumsal bir kimliği bulunan TEKSİF Sendikasına belirlenen ekspertiz değerinin çok üzerinde olan bedelle 11.000.000,00 TL.'sına satılması yönünde karar verilmiştir. Vakfımız Devlet İhale Kanunu Usul ve Esaslarına tabi bulunmamaktadır.         

                     Bu gelişmeleri müteakip Vakıflar Genel Müdürlüğüne müracaat edilerek, satış için izin istemiş ve gerekli yetki alındıktan sonra satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satışın gerçekleştirildiği bilgisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilmiştir. Bu satıştan elde edilen gelir, Vakıf hesaplarımıza intikal ettirilmiştir. 

              Buradan elde edilen gelirler, Vakfımız hesaplarında günün şartlarına göre en iyi şekilde nemalandırılmaktadır. Dolayısıyla buradan elde edilen ilave gelirlerde Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için sarf edilecektir. 

                  Ayrıca Vakfımızın mal varlıkları sadece bu satışla sınırlı değildir. Vakfımızın mülkiyetinde; 

                 -G.M.K.Bulvarı No:17 Demirtepe/ANKARA adresinde bulunan 15 ve 16 nolu daireler, 

                 -1715 Banka Sokak No:25/1 Karşıyaka/İZMİR adresindeki daire, 

                -Konak Mahallesi No:95/3 Nilüfer/BURSA adresindeki daire, 

Lokal olarak sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. 

 
 

                 Bilgilerinizi rica ederiz.