VAKFIMIZCA YAPILACAK YARDIMLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR 8 ay önce

              Vakfımızca elde edilen gelirlerin dağıtılması ile ilgili, üyelerimizin detaylı olarak bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, konu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

             Vakfımız Türk Medeni Kanununa istinaden kurulmuş olup, ilgili mahkemeler tarafından onaylanan "Sümerbank Personeli Vakfı Vakıf Senedi" hükümleri gereğince  yönetilmektedir. 

            Vakfımız üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olup, bu amaç doğrultusunda hizmetlerini sürdürmektedir. Dolayısı ile Vakfımız ticari bir amaçla kurulmadığından, bir şirket şeklinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir. Vakfımız ancak üyelerine vereceği hizmetleri geliştirmek, gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla ticaret yapabilmekte, ticari faaliyetler ise Vakfımızca ayrıca kurulan İşletme kanalıyla gerçekleştirilmektedir. 

              Dolayısı ile elde edilen gelirlerin ticari şirketlerde olduğu gibi bir taahhüt oluşturularak kar payı şeklinde dağıtılması Vakıflar gibi sosyal amaçlı kuruluşlarda mümkün değildir. 

            Bu nedenle Vakfımız gelirlerinin (bina satışları, faiz gelirleri v.b.) üyelerimize yapılacak yardımlarla ilgili bir taahhüt oluşturmasının mümkün olmadığı, sağlanan ve sağlanacak nakit girişlerinin en doğru şekilde kullanılması amacıyla üyelerimizden gelen yoğun istekler de dikkate alınarak, bir planlama yapılması gereği hasıl olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde Genel Kurulumuzun daha önceki tavsiyeleri de dikkate alınarak, üyelerimize bu zor günlerde destek sağlamak amacıyla belirli periyotlarda yardım amaçlı ödemeler yapılması kararlaştırılmıştır. Üyelerimize de bu doğrultuda bilgilendirmeler yapılarak çalışmalara hız verilmiştir. 

            Vakfımız tarafından alınan önemli kararlar, Vakfımızın en üst organı olan ve siz değerli üyelerimizi temsil eden Genel Kurulumuz tarafından alınmakta, alınan bu kararların uygulanması yönünde de Yönetim Kurulumuz yetkilendirilmektedir. Vakıf Senedinin Genel Kurulun yetki ve görevlerine ilişkin 8.maddesinin (f) fıkrası gereğince " Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelikleri tetkik etmek ve karara bağlamak " yetkisi de görüleceği üzere Genel Kurulumuza ait bulunmaktadır. 

            Örneğin sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya ait faaliyetlerimiz kapsamında Vefat Yardımları, Sağlık Yardımları, Cenaze Yardımları yönetmelikleri de Genel Kurulumuz tarafından onaylanmış, Yönetim Kurulumuz tarafından uygulanmıştır. 

               Yukarıda da açıklandığı üzere, daha önce planlaması yapılan ve üyelerimize bildirilen; 

               -Aralık 2020 ayındaki                         : 2.000,00.-TL. 

               -2021 yılı Ramazan Bayramı öncesi : 1.150,00.-TL. 

               -2021 yılı Kurban Bayramı öncesi     : 1.000,00.-TL. 

               -2022 yılı Ramazan Bayramı öncesi : 1.150,00.-TL. 

               -2022 yılı Kurban Bayramı öncesi     : 1.000,00.-TL. 

tutarındaki yardımların ödenebilmesi için yeni bir Yardım Yönetmeliğinin yürürlüğe sokulması gerekmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesini teminen Vakfımızca hazırlanan Yardım Yönetmeliğinin, Genel Kurulumuzun onayına sunulması yönünde Yönetim Kurulumuzca 28.09.2020 tarihinde bir karar alınmıştır. Alınan kararı müteakip 01.10.2020 tarihinde Yönetim Kurulumuzca bir karar daha alınarak çıkarılacak "Yardım Yönetmeliğinin" onaylanması amacıyla 24 Ekim 2020 tarihinde " Olağanüstü Genel Kurul " yapılması  kararlaştırılmıştır. Ancak pandemi nedeniyle 02.10.2020 tarihli İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda tüm toplantılar 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. 

            Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde, daha önce üyelerimize bildirilen yardımlarla ilgili tarihlerin değişmemesi amacıyla, yasakların biteceği tarihin ertesindeki ilk hafta sonu olan 05.12.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuzun yapılması kararlaştırılmış olup, tüm duyurular ve müracaatlar Vakfımız tarafından yapılmıştır. 

            Pandemi nedeniyle ilgili Bakanlık ve Valiliklerce toplantı yasaklarının devam etmesi ve Vakfımızın Olağanüstü Genel Kurulu'nun yapılaması halinde, yapılacak yardım ödemelerinin tarihlerinde gecikmeler olması ihtimal dahilindedir.Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda konu tüm üyelerimizle paylaşılacaktır.