Sağlık

Sağlık

 

 

 
 
SAĞLIK YARDIMLARIMIZ, ÖZEL DOKTOR HİZMETİNE İLAVE OLARAK, İNSAN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ORTEZ VE PROTEZLERİN MASRAFLARININ BİR KISMININ KARŞILANMASINA YÖNELİK HİZMETLERLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

 

Vakfımız verilen sağlık hizmetleri Sağlık Yardımı Yönetmeliğimize istinaden sürdürülmektedir. 

ÖZEL DOKTOR HİZMETLERİ:

Özel Doktor muayene hizmetleri bütün yurt sathına yaygınlaştırılarak, tüm üyelerimizin kolayca yararlanacağı bir hizmet haline getirilmiştir.

Bu hizmetimizden üyelerimiz, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları yararlanabilmektedir.

Bu yardım sadece konularında uzman, mesleki titri olan Prof. ve Doçentlerin özel muayeneleri ile Üniversite Hastanelerinde yapılan muayeneleri kapsamaktadır.

Özel muayenelere ilişkin Sağlık Yardımları;

-Muayeneye ilişkin serbest meslek makbuzu,fatura veya hastane döner sermaye makbuzu,

-Dilekçe (Dilekçede  Banka adı ve IBAN numarası yazılması zorunludur)

ile müracaat etmeleri durumunda yıllık 250,00.-TL.sını geçmemek kaydıyla evrak başına 50,00 TL. Sağlık Yardımı yapılmaktadır.

ORTEZ PROTEZ İŞİTME CİHAZI YARDIMI:

Bu hizmetimizden üyelerimiz, eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları yararlanmaktadır.

Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanelerinde düzenlenen rapora istinaden alınan İşitme Cihazı,El ve Ayak Protezleri v.b. Ortez ve Protezlere ilişkin istenen belgeler;

-Dilekçe (Dilekçede Banka Adı ve IBAN numarası yazılması zorunludur)

-Tam teşekküllü hastane raporu

-Reçete

-Fatura

-Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme yaptığına dair belge.

ile müracaat etmeleri durumunda 1.000,00.-TL.'sını geçmemek kaydıyla Devletin yaptığı ödeme kadar yardım yapılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Tüm sağlık yardımları ile ilgili ödemeler, fauranın tarihi dikkate alınarak ait olduğu yıl içerisinde yapılabilmektedir.

 

 

     

 
         
          
 
 

                                                  VAKFIMIZIN ANLAŞMALI DOKTORLARINI GÖSTERİR LİSTESİ


  

 

 

PROF. DR. KENAN ÖMÜRLÜ

KARDİYOLOJİ

KORU HAST.

16.00–19.00

 

(0312 467 01 13)