SÜMERBANK  PERSONELİ VAKFI  TARİHÇESİ 

  

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında sanayileşme girişiminin militan ve menfaatlerinin gerçekleştirilemediği bir girişim, tüm Ulusal kaynaklardan ve iktisadi faktörlerden yararlanarak, sanayileşmenin daha verimli ve başarılı bir şekilde başarılabilmesi, güçlü bir sanayi kuruluşunun varlığına bağlıydı. 

  

İşte böyle bir taç, Büyük Önder Atatürk ülkenin ekonomik kalkınmasına, 11 Temmuz 1933 cumhuriyet kalkınması kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilen Sümerbank, Cumhuriyet Türkiye'nin sanayileşmesinde başı çekmiş ve uzun yıllar ekonomide bir okul vazifesi gördü, toplam 33 Müessese, 5 fabrika, 4 kuruluş kuruluş, 31 iştirak, 44 şubesi, 466 mağazasıyla kuruluş olmuştur. 

  

Sümerbank, mensupları arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak için, çalışanların emekliliklerinde veya vefatında, tazminat ödemek üzere 1943 yılında "Sümerbank Memur ve Müstahdemleri Yardım Derneği" adı altında bir dernek kurmuştur. Bu dernek 1973 yılında "Sümerbank Memurları Yardımlaşma Vakfı" adı altında Vakfa dönüştürülmüştür. Bu dönemden çeşitli çeşitli düzenlemeler geçirmiş olan Vakfımız, 1984 yılında Vakıf Senedi de değiştirilerek, 1985 yılında tüm Sümerbanklıların üye olma sağlanmıştır. 

Son olarak Vakfımızın adı 8.12.2006 tarihinde Sümerbank Personeli Vakfı olarak değiştirilmiştir. 

Kurulduğu günden bu yana üyelerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Vakfımız, o günden bu yana bu yana bu yana hizmet anlayışından hiç ayrılmaymayarak hizmetlerini en iyi şekilde ve geliştirerek vermeyi sürdürmektedir.